Mỡ bôi trơn chịu nhiệt của VHP

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt của  VHP
Mỡ bôi trơn chịu nhiệt của VHP

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt của VHP

Tình trạng hàng: Mã sản phẩm: HN: 0 đ
Mô tả Đánh giá (0)

MỠ CHỊU NHIỆT
- Lithium Grease L (L00, L0,L1,L2,L3,L4)
- Lithium Grease LS (LS00, LS0,LS1,LS2,LS3,LS4)
- Grease MS (No3)
- Grease SHT-L (No3)
- Grease SHT (No3)

Không có đánh giá cho sản phẩm này

Gửi bình luận

Bình thường

Tôt